ITU-ordföranden besökte PTS

Houlin Zhao, generalsekreterare för Internationella teleunionen (ITU), besökte PTS på onsdagen för att diskutera Sveriges och PTS arbete i ITU under de kommande fyra åren. Zhao valdes till generalsekreterare i ITU för fyra år framåt vid ITU:s fullmaktskonferens (PP-14) i slutet av 2014. PTS har ett stort engagemang i ITU, framförallt på spektrumsidan, men också inom områden som nummerförvaltning, standardisering och internets styrning. Det arbete som görs i ITU har alltså stor påverkan på sektorn för elektronisk kommunikation även i Sverige.

Vid mötet lyftes också Sveriges långa engagemang i ITU fram då ITU under 2015 firar 150 år. Sverige var, som en av 20 stater, grundarna av ITU och deltog vid utarbetandet av den första Telegrafkonventionen som undertecknades den 17 maj 1865. Zhao uttryckte vid mötet ett stort intresse av att förändra ITU, bland annat genom en bättre dialog med Europa i många frågor.

Under sitt Sverigebesök träffade Zhao även Ericsson och it-minister Mehmet Kaplan.

PTS kommer att ha en fortsatt dialog med Zhao under våren för att fortsätta att utveckla arbetet.

zhao

Fakta om ITU

Internationella teleunionen (ITU) är en mellanstatlig internationell organisation för global samordning av telenät och teletjänster. ITU bildades 1865 och är sedan 1947 FN:s fackorgan inom telekommunikationsområdet. Unionen är organiserad i ett sekretariat och tre sektorer, radiosektorn, standardiseringssektorn och utvecklingssektorn (ITU-R, ITU-T och ITU-D). Intressenter inom den privata sektorn kan delta i arbetet inom en eller flera sektorer.

 

 

Ola Bergström

Av Ola Bergström
chef för enheten för internationell samordning

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*