Spännande utmaningar väntar postmarknaden

I onsdags genomförde PTS en postdag, där vi bjöd in branschen och andra relevanta aktörer på postmarknaden för att diskutera viktiga framtidsfrågor.

PTS postdag inföll nästan exakt 20 år efter det att postlagen började gälla och dåvarande Telestyrelsen blev Post- och telestyrelsen. Under åren har vi sett en postmarknad som utvecklats mycket. Vi har fått se nya aktörer komma in och vi har sett hur marknaden förändrats. Dessa förändringar är ett direkt resultat av våra ändrade kommunikations- och konsumtionsvaror. Här är också likheterna med telekombranschen stora. Vi ringer inte längre lika mycket via det traditionella kopparnätet och vi skickar färre brev. Även om det fortfarande skickas många brev i Sverige – över 2,5 miljarder 2013 – och det finns en bra bit över 2 miljoner abonnemang i det fasta kopparnätet, så kommunicerar vi alltmer digitalt och mobilt.

Samtidigt ser vi många exempel på hur viktigt det är med en väl fungerande postservice i hela landet. Ett sådant exempel är det faktum att den svenska e-handeln ökar dramatiskt. I rapporten ”Service och konkurrens” – som vi presenterade under postdagen – ser vi att mellan 2012 och 2013 ökade den svenska e-handeln med hela 17 procent. Och även om all e-handel inte resulterar i paket som behöver skickas, så kan vi ändå förvänta oss att volymerna för större paket och större brevförsändelser kommer att öka.

Postområdet är alltså – precis som telekommarknaden – ett område som är statt i förändring. Det märks inte minst inom glesbygdsammanhang där marknadens aktörer står inför samma utmaningar; en alltmer glest befolkad landsbygd gör att kostnaderna för att tillhandhålla service längst ut ökar. Inom Post- och telestyrelsen arbetar vi med att hantera dessa utmaningar, så att alla i Sverige har tillgång till bra telefoni, bredband och post.

I detta arbete är marknadens aktörer viktiga spelare och därför är jag glad att intresset var så stort för vår postdag. Hoppas vi ses igen nästa gång!

Av Sten Selander
Chef för postavdelningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*