Dags för krafttag mot oseriösa bolag

Öppet brev till KO Gunnar Larsson:

Post- och telestyrelsens (PTS) arbetar för att svenska konsumenter ska få bra telefoni, bredband och post på en marknad som fungerar väl. Men det finns fortfarande problem på marknaden, som drabbar konsumenter hårt. Jag välkomnar därför KO Gunnar Larssons brev till regeringen där han vill ha stärkta sanktionsmöjligheter och bättre verktyg för att vidta åtgärder mot företag som bryter mot marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen. Även jag, i egenskap av generaldirektör för PTS, får dagligen ta emot klagomål som rör marknadsföring och försäljning av telefoniabonnemang. Detta trots att KO är den egentliga tillsynsmyndigheten.

Problem med oseriös marknadsföring och försäljning, främst företag som via telefon säljer fasta telefoniabonnemang till personer som tackar nej till detta, har förekommit under många år. Jag har dock under senare år märkt att antalet klagomål från äldre personer ökat. Det verkar finnas en tendens på marknaden att vissa företag specialiserar sig på att sälja och ansluta äldre personer till sitt företags telefonitjänster mot personens vilja eller när denne inte förstått vad företaget vill sälja. De drabbade är både vanliga konsumenter och personer som kan ses som näringsidkare, såsom exempelvis ägare av skogsfastigheter, vilka saknar ångerrätt.   

De aktuella företagen finns ofta en kortare tid på marknaden, vilket i praktiken innebär att när KO vidtar sina sanktioner har bolaget redan hunnit försvinna från marknaden. Jag stöder därför helhjärtat förslaget att KO ska få stärkta möjligheter att ingripa mot oseriös marknadsföring och oskäliga avtalsvillkor.

När PTS tillsammans med Konsumentverket och Telekområdgivarna i höstas gemensamt gick ut med en varning för Svea Telecom blev responsen stor. Det var en unik händelse att två myndigheter tillsammans varnade för ett enskilt telebolag på detta sätt. Vi har även tidigare agerat tillsammans för att få till stånd krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. Jag vill nu fortsätta att prioritera frågan och har startat ett projekt inom PTS där vi ska vända på de stenar som finns för att se vad vi, inom vår verksamhet, kan göra åt företag som ansluter kunder till telefoniabonnemang utan kundens samtycke.

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*