Nio av tio svenskar nöjda med mobiltäckningen

Det har förekommit många rapporter i tidningar, radio och tv om att mobiltäckningen blivit sämre under de senaste åren och att det fungerar dåligt att ringa och surfa i mobilnäten.

Jag är projektledare för PTS individundersökning där vi genom en enkätundersökning frågar ett riksrepresentativt urval respondenter en rad frågor om deras användning av telefoni och internet. Vi har i de senaste fem undersökningarna ställt frågan om hur väl påståendet ”Ett mobilnät som har god täckning generellt” stämmer om den mobiloperatör man har.

Sju av tio uttalat positiva

Resultaten visar att nöjdheten är i princip densamma sedan 2008 års undersökning. I 2013 års undersökning ger 72 procent ett positivt svar, vilket är i nivå med tidigare undersökningar. Om vi tittar på dem som är uttalat negativa uppgår dessa till sex procent av de svarande. Totalt tycker 89 procent att mobiltäckningen generellt är OK, bra eller mycket bra.

Andelen positiva är lika hög när det gäller frågan om mobiltäckningen i hemmet. Här är dock fler, 12 procent, uttalat negativa till täckningen.

På frågan om det fungerar bra att ringa med mobiltelefonen tycker 91 procent att det fungerar OK eller bättre, medan fem procent är uttalat missnöjda.  

Generellt bra, men det finns problem

Vad kan vi då dra för slutsatser av denna undersökning? Att de flesta är nöjda är en viktig kunskap, men samtidigt får vi inte glömma bort att det finns problem. Ett sådant avspeglas i undersökningens fråga om hur det fungerar att surfa i mobilnäten där bara drygt hälften (56 procent) är uttalat positiva. Dessutom är en intressant tanke för framtiden att borra djupare i hur det ser ut i olika delar av landet, främst i de mer glesbefolkade områdena. 

De problem med mobiltäckning och kapacitet i näten som finns adresseras just nu i flera projekt på PTS, bland annat flera regeringsuppdrag. Dessa handlar till exempel om att hitta smarta lösningar för att bygga ut i områden där täckning saknas, att arbeta med hur täckningskartorna kan bli bättre och om att kartlägga mobilnätsutbyggnaden.

Men det är ett ämne för en annan blogg och en annan bloggare.

Läs gärna mer om mobiltäckning här och fördjupa er gärna i PTS individundersökning som finns på vår statistikportal.

Av Karin Fransén
Marknadsanalytiker på avdelningen för samhällsfrågor

4 Kommentarer

 1. Glen
  20131128 22:20

  Men det innebär att 10 % av alla svenska är missnöjda med mobiltäckningen? I så fall nån stans runt 5 – 600 000 kunder. Vilka leverantörer tycker det är bra?

 2. 20131129 00:42

  Hej! Då hoppas jag att någon ”annan bloggare i en annan blogg”, tex Anna-Karin Hatt, tar upp möjligheterna att ge PTS rätten att begära att mobiloperatörer levererar sina täckningskartor som öppna standardiserade webbaserade karttjänster (WMS / WFS).

  Då skulle vi konsumenter i samma GPS-styrda kartvy mycket enkelt kunna lägga in dessa som egna GIS-skikt och jämföra hur olika operatörers täckningskartor ser ut på en viss plats på ett enkelt och standardiserat sätt i envoch samma applikation. Allra helst via PTS och den nationella geodataportalen så klart! http://www.geodata.se

  Jag tycker att PTS som myndighet snarast borde göra öppna tjänster av sina egna kartprodukter: Bredbandskollen (mobil data) och Bredbandskartan (fiber). Det skulle förmodligen öka både öppenheten, kunskapen och nyttjandet av deras kartdata ute i kommunerna, samt stimulera deras arbete med lokala digitala agendor.

  En digital kunskapsinjektion och katalysator i kommunalpolitiken helt enkelt!

  Frågan är vem som blir snabbast? PTS, Telia, Telenor eller Tele2/Comviq? Eller… Sverige skulle vinna stort på detta!

 3. Bloggredaktionen
  20131129 16:21

  Hej Glen! Det är sex procent som är uttalat missnöjda. Och det är ju en hel del människor det också.

  Hej Jonas! Det är spännande idéer du har. När det gäller den data vi har så arbetar vi aktivt för att tillgängliggöra den. Till exempel har vi lagt ut API:er för tjänsten Sök operatör och vårt e-diarium. Vi har diskuterat möjligheten att göra samma sak för Bredbandskartan, men har hittills tyvärr inte haft resurserna.
  Hälsningar Bloggredaktionen, Peter

 4. Lotta N
  20140318 14:23

  Smarta telefoner är inte smarta. De belastar nätet onödigt mycket. Appar som ständigt är aktiva, länkar mm. Frågan är här om inte mobiltelefonerna måste anpassas bättre och inte belasta nätet i onödan. Annars blir det som en grop som grävs som aldrig kommer att bli färdig. Deeutom behövs det utdragbara antenner som minskar strålningsrisken för den som pratar i telefon.
  Sverige är för övrigt det land i EU som ligger på 4e plats i hög förbukning av el och vi måste komma ner i förbrukning mtp miljöanpassning i klimatfrågan.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*