NIX-register öppnar för fler säljsamtal till mobiltelefoner

Debattartikel av Göran Marby, PTS, och Gunnar Larsson, Konsumentverket, publicerad i Svenska Dagbladet den 8 juli 2013.

Den 4 juni meddelade föreningen Nix-telefoni att man inför ett nix-register även för mobilabonnemang. Det vill säga, att man måste begära att få slippa telefonförsäljning genom att registrera sitt telefonnummer i ett spärregister. På samma sätt som det i dag fungerar för fast telefoni.

Detta trots att det sedan flera år tillbaka är otillåtet att ringa säljsamtal till mobiltelefoner, såvida det inte är till en befintlig kund.

Det är branschens egna etiska regler som förbjuder säljsamtal till mobiltelefoner. Så varför har nu samma bransch valt att införa ett nix-register för mobilabonnemang? I en intervju i SVT Nyheter uppger Tina Wahlroth, vd för branschorganisationen Kontakta, att de etiska riktlinjerna ska ses över, men hon svarar inte om hur eller när reglerna kan komma att ändras.

Vi fruktar nu för att branschen planerar för att kasta de etiska riktlinjerna överbord. Konsekvensen av ett sådant beslut blir att alla mobilanvändare som även i fortsättningen vill slippa säljsamtal (totalt finns det närmare 14 miljoner mobilabonnemang i Sverige) nu tvingas att ”nixa sig”. Innan det har hunnit ske blir det alltså fritt fram för telemarketing-företag att ringa säljsamtal till mobiltelefoner.

Vad som egentligen innebär en radikal försämring för konsumenterna presenteras av branschen som något positivt. Att det är konsumenterna som efterfrågat detta.

Det är uppenbart att det förhåller sig precis tvärtom, att det är branschen som kommit på en plan för att tjäna mer pengar. För i takt med att antalet fasta telefonabonnemang i landet krymper har också marknaden krympt för telemarketingbolagen. Det finns allt färre konsumenter kvar som man kan ringa till.

Samtidigt fortsätter antalet mobilabonnemang att öka. Här finns en enorm marknad som hittills varit stängd, men som nu lämnas vidöppen. Allt genom två smarta drag – inför nix-telefoni för mobilabonnemang och slopa de etiska riktlinjerna.

Åtminstone verkar branschen tro att det är så enkelt. Men vi är av en motsatt uppfattning. Branschorganisationernas etiska riktlinjer har sedan flera år utgjort god sed på marknaden och det är inte något som man kan förändra över en natt. Vår uppfattning är att branschen i så fall bryter mot den goda sed som de själva skapat, slagits för och upprätthållit fram till nu.

Om Kontakta med flera verkligen vill stärka konsumentskyddet så föreslår Konsumentverket istället att de etiska reglerna får ligga till grund för en ny branschöverenskommelse på telemarketingområdet. Konsumentverket och branschen ingår då en överenskommelse om vilka regler som ska gälla vilket ytterligare förstärker vad som utgör god sed på marknaden. Konsumentverket kan sedan agera mot ett företag som inte följer överenskommelsen. Det är ett erbjudande som lämnats av Konsumentverket tidigare och det erbjudandet står fortfarande fast.

Telefonförsäljning är redan ett av de största konsumentproblemen. Det ser vi bland annat genom att antalet anmälningar har ökat drastiskt under senare år, inom vissa områden handlar det om en flerdubbling på ett par år. Ungefär var sjätte anmälan till Konsumentverket i fjol rörde försäljning via telefon.

Mycket talar för att telefonförsäljning även till mobiltelefoner kommer att förvärra problemen. Dettas skulle ytterligare stärka Konsumentverkets och Post- och telestyrelsens uppfattning om att ett krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning bör skrivas in i lagen.

Gunnar Larsson, generaldirektör, Konsumentverket
Göran Marby, generaldirektör, Post- och telestyrelsen

En Kommentar

  1. Gary
    20130729 10:15

    Intressant artikel. NIX för mobiltelefon är ett bra resultat oavsett på grund av, helt enkelt, för många företag respektera inte de etiska reglar som har lagts ut. En bra exempel av detta är att en gång ca 2008, svarade jag på en marknadsföring undersökning. I dags läget får jag 10-20 samtal om veckan från olika teleförsäljningsbolag. Jag har inte köpt någonting alls via telefonförsäljning men ändå ringer folk. Ett företag som jag lyckades få mig bort från deras lista (Faceways) informerade mig att ”Dina uppgifter tillhandahölls av ett företag som heter Mobajl AB. De arbetar under flera olika varumärken så vi kan inte berätta exakt vart de fick ditt nummer från.”

    Med detta i tanken, hur kan man kontrollera hur sina personaliga information läggs ute till olika företag när det finns så mycket man inte vet om hur telefonförsäljningsindustri funkar bakom scenen?

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*