Myndigheter bör införa IPv6 för att skapa tillgänglighet för alla

Om vi ska vara säkra på att alla medborgare ska kunna ta del av viktiga samhällstjänster via internet, är det viktigt att myndigheterna agerar som föredömen och börjar med IPv6-införandet. Mycket arbete återstår innan regeringens mål, om att alla myndigheter bör ha infört det nya internetprotokollet senast 2013, är uppfyllt. IPv6 är också en chans för myndigheterna att ställa sig i täten för internets utveckling.

En allt större del av vår kommunikation är i dag internetbaserad. Till exempel har allt fler organisationer, myndigheter och företag e-tjänster riktade till allmänheten. Det kan handla om e-tjänster för att söka till högskoleutbildningar, deklarera eller ställa av och på fordon.

IPv6 är räddaren i nöden då IPv4-adresserna håller på att ta slut
Alla enheter som kommunicerar via internet behöver en unik IP-adress, för att säkerställa att informationen hamnar rätt. Genom internets snabba expansion, med allt fler enheter som kopplar upp sig mot internet, håller nu adresserna på att ta slut i dagens adresseringsstandard, IPv4. Den senaste versionen är IPv6 och den har enormt mycket större antal adresser. För att säkerställa att kommunikationen fungerar för alla, är det nödvändigt att införa det nya internetprotokollet IPv6.

En utmaning är att IPv4 och IPv6 inte kan kommunicera med varandra. Därför behöver man ha stöd för båda standarderna.

Många har infört eller planerar att införa IPv6

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått regeringens uppdrag att bevaka och påskynda myndigheternas införande av IPv6. Som ett led i detta arbete har PTS låtit undersöka hur långt myndigheterna har kommit. Undersökningen visar att många myndigheter redan har infört IPv6, eller planerar att göra det under 2013. Det är glädjande att många myndigheter tar den här frågan på allvar och vidtar åtgärder för att framtidssäkra kommunikationen. IPv6 ger myndigheterna en möjlighet att gå i täten för att säkra tillgänglighet till alla.

Det finns dock mycket kvar att göra innan vi har nått hela vägen fram. PTS undersökning visar att det finns myndigheter som ännu inte har diskuterat frågan, eller till och med fattat beslut om att helt avstå från att införa IPv6. Mer än hälften av dessa har e-tjänster riktade till allmänheten. Detta är tjänster som då riskerar att inte vara tillgängliga för alla. Ni hittar PTS undersökning på www.pts.se/ipv6.

Börja i tid – det finns stöd att få

Den organisation som börjar sitt införande i god tid ökar sina möjligheter att slippa ett införande under tidspress, vilket kan påverka tillgänglighet och säkerhet. Om man väntar för länge med att påbörja införandet av IPv6, kan det uppstå situationer där man kan tvingas ta till skyndsamma åtgärder, med risk för mindre lämpliga lösningar. På PTS webbplats finns information om IPv6. PTS har bland annat tagit fram en vägledning för införande av IPv6, råd kring upphandling samt beskrivning av myndigheter som har infört IPv6. Informationen hittar du på www.pts.se/ipv6.

Genom att införa IPv6 säkerställer myndigheterna sin fortsatta tillgänglighet för medborgaren. Samtidigt så bidrar myndigheterna också till ett internet som kan fortsätta växa och hitta nya användare. Svenska myndigheter ligger långt framme inom en rad olika områden. Nu har också myndigheterna chansen att ligga steget före i teknikutvecklingen och bidra till ett internet som är öppet och tillgängligt för alla.

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016

En Kommentar

  1. Jan-Olov Newborg
    20130530 10:14

    Patrik Fältström ”PAF” sa vid ett föredrag 2012 att inte ens regeringskansliet hade förstånd att införa IPv6, när man utvecklade sitt it-system.

    Varför går inte regeringen i spetsen för byte till IPv6?

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*