PTS m.fl. önskar EU-gemensam märkning för mobiltelefoners mottagaregenskaper

Under våren har mobiltäckningen runt om i landet debatterats flitigt. Det finns många perspektiv inom frågan och vi kan konstatera att det inte bara är i vårt land som ämnet är aktuellt.

I Danmark presenterades i höstas en studie kring mottagaregenskaper hos smarta telefoner. I studien kommer man fram till att skillnaderna är stora mellan olika modeller och att smarta telefoner i regel har sämre mottagaregenskaper än icke smarta. I normalfallet motsvarar detta att täckningsområdet minskar med mer än 20 procent. Skillnaderna mellan olika modeller kan dock vara väsentligt större än så.

För att kunna använda telefonen inomhus behövs bra mottagaregenskaper. Är täckningen inom ett område svag kan en specifik telefon fungera utomhus men inte inomhus.

Sverige har tillsammans med övriga nordiska och baltiska länder lyft frågan om en gemensam märkning till EU-kommissionen, se pressmeddelande. Generaldirektörerna för regleringsmyndigheterna träffades tidigare i veckan. Mobiltelefoners mottagaregenskaper var en av flera frågor som diskuterades. Erfarenheterna från alla länderna är att mottagaregenskaper hos mobiltelefoner varierar stort och det finns mycket operatörerna kan göra för att öka tydligheten.

För konsumenterna skulle en gemensam märkning öka möjligheten att göra relevanta jämförelser och medvetna val av telefoner. Skillnaderna är stora mellan olika modeller och det finns också skillnader i användarmönster. I nuläget är det svårt för konsumenterna att skaffa sig en bild av den faktiska prestandan inför ett inköp.

Jag hoppas och tror att operatörerna följer frågan. Och att de aktivt jobbar för ökad tydlighet gentemot kunderna.

Urban Landmark
Chef för spektrumavdelningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*