Öppen data ökar nyttan

I dagarna har PTS publicerat ett API för vårt webbdiarium (läs nyheten om API:et). Kanske kan ett API för en myndighets diarium verka ganska ointressant, men om kreativa tjänsteutvecklare får tillgång till data från flera myndigheters diarier så blir potentialen mycket större. Vi vill ge möjligheten för entreprenörer att skapa användbara applikationer och tjänster. Det var vad som hände när vi i hösten 2011 publicerade vårt API för ”Sök operatör”.

Låt oss backa några år.

I oktober 2009 lanserade PTS sin e-tjänst ”Sök Operatör”. Det är en tjänst där man i ett formulär på PTS webbplats kan ange ett telefonnummer. När men sedan klickar på en knapp så får man reda på vilken operatör som äger telefonnumret. Tjänsten blev snabbt populär. Många operatörer har en prismodell som gör att sms och samtal inom det egna nätet inte debiteras. Plötsligt blev det möjligt att på ett enkelt sätt ta reda på vilka av ens vänner som hade samma telefonoperatör som en själv och vilka man därmed kunde ringa gratis till.

Nu hände två saker samtidigt.

Uppfinningsrika utvecklare började bygga applikationer som gjorda slagningar mot PTS e-tjänst. Automatiska anrop returnerade HTML-koden för webbsidan som sedan analyserades i applikationerna för att på så sätt extrahera operatören ut HTML-koden. Den här typen av applikationer är både ineffektiva och icke-framtidssäkra i och med att applikationen måste byggas om varje gång PTS gör förändringar i tjänstens grafiska gränssnitt. Belastningen på tjänsten blev stor och tidvis gick servrarna på knäna.

Parallellt med detta fick PTS in ett stort antal förfrågningar om vi inte kunde släppa ett API som komplement till e-tjänsten. Ett API:et skulle ge större flexibilitet för dem som ville utveckla applikationer och det skulle dessutom bidra till att PTS tillgängliggör data i enlighet med PSI-lagen.

Sagt och gjort, vi utvecklade att API som blev väl mottaget.

Idag används API:et till tjänsten ”Sök Operatör” av flera olika aktörer för syften som vi aldrig kunde ha kommit på själva. Det finns till exempel flera appar till smarta telefoner som använder API:et för att skapa mervärde för dem som installerar apparna. Det blev tydligt för oss att den data som finns på PTS kommer till större nytta om vi delar med oss av den än om vi själva försöker komma på tjänster som allmänheten kan tänkas behöva.

Nu arbetar vi vidare med att identifiera vilken ytterligare data som finns på PTS för att i nästa steg se om den är möjlig att göra tillgänglig för allmänheten och i så fall i vilken form vi ska tillgängliggöra den. Vi gör det inte på grund av PSI-lagen utan för att vi tycker att det är viktigt.

Så, håll utkik på PTS portal för e-tjänster. Här finns, förutom vårt API, flera användbara e-tjänster. Det är här vi successivt kommer att publicera nya API:er och datafiler i takt med att vi finner det lämpligt.

Det ska bli spännande att se vilka användbara tjänster som kommer att utvecklas på vårt nya API för PTS webbdiarium.

Av Fredrik Oljeqvist
Chef för PTS it-enhet

En Kommentar

  1. 20120429 09:53

    Ni är ett föredöme för myndighetssverige 🙂

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*