Oro för postutdelningen i Seved

Den 13:e januari gick Posten och Malmö stad ut i SVT och berättade om att två personer bosatta i Seved (i Malmö) från och med 1 februari ska hjälpa till att dela ut post i området.

Bakgrunden till åtgärden är att brevbärare under hösten känt sig trakasserade i området och till och med utrustats med överfallslarm. För att försäkra sig om att posten verkligen kommer ut, ska nu alltså de boende själva dela ut sin post, enligt SVT.

Det visade sig ganska snart att det är två ungdomar från Södra Sofielund som ska sköta Postens utdelning av brev och paket till 500 hushåll. Båda anställs av kommunala Jobb Malmö, som också betalar ungdomarnas lön, under tolv månader.

I Post- och telestyrelsens (PTS) omvärldsbevakning har vi kunnat följa diskussioner på nätet där oroliga Sevedbor och andra medborgare funderar på vad som kommer att hända när Posten överlåter postutdelningen åt ett par ungdomar boende i området. Kan man verkligen lita på att de håller informationen om vilken typ av brev grannarna får för sig själva?

Ja, det kan du, svarar vi på PTS då. Det är nämligen så att alla postoperatörer som bedriver postverksamhet i Sverige behöver ha ett tillstånd som ges ut av PTS. Av tillståndet följer ett antal villkor som postoperatören måste uppfylla. Ett av villkoren är att om en operatör (i det här fallet Posten) uppdrar åt en underentreprenör att utföra hela eller delar av operatörens postverksamhet så ska operatören se till att tjänsterna utförs i enlighet med postlagen, postförordningen, föreskrifter och tillståndsvillkor.

Samma skydd oavsett vem som delar ut posten

Vad gäller då enligt postlagen? Jo, all postverksamhet, vare sig det är exempelvis Kiruna Mail, Posten eller Lysekils Lokalpost som svarar för den, ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls. Vad detta innebär framgår av postoperatörernas tillståndsvillkor:

  1. adresserade försändelser hanteras så att de inte skadas genom yttre påverkan under hanteringen eller av väder och vind
  2. försändelserna hanteras med iakttagande av vedertagna utdelningsrutiner så att de inte i onödan exponeras för obehöriga eller lämnas obevakade på sätt som innebär risker i integritetshänseende
  3. skyddet för avsändarnas och mottagarnas integritet upprätthålls genom att berörd personal har god kännedom dels om reglerna avseende tystnadsplikt, dels om det integritetsskydd som brevhemligheten i 4 kap. 8 § brottsbalken tar sikte på och att
  4. de lokaler där adresserade försändelser hanteras uppfyller rimliga krav på säkerhet.

Sevedborna behöver alltså inte oroa sig över att Postens service ska försämras i Seved från och med februari. Samma krav på tillförlitlighet och tystnadsplikt gäller för alla som på uppdrag av Posten delar ut postförsändelser.

Detta oavsett om det är kommunen eller Posten som betalar postutdelarnas löner. Det är för övrigt inte första gången som Posten uppdrar åt andra att sköta transporter eller utdelning av brev och paket.

Av Emma Maraschin
Analytiker på postavdelningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*