Erfarenheter från Dagmar kan bidra till bättre nät

I slutet av förra året, under julhelgen, drog stormen Dagmar in över Sverige. Resultatet blev bland annat svåra trafikstörningar och många strömavbrott. Även elektronisk kommunikation kom att påverkas mycket. Många människor förlorade sin telefoni – en del kunde inte ens kontakta SOS Alarm genom nödnumret 112. Fortfarande efter flera veckor finns det abonnenter som är utan fast telefoni eftersom det har krävts ett omfattande reparationsarbete i drabbade områden.

På PTS följde vi händelserna noga. Våra uppgifter vid den här typen av händelser är att övervaka situationen, samla in uppgifter och rapportera till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och regeringen.

Just nu arbetar PTS med att sammanställa vilka konsekvenser stormen fick på elektroniska kommunikationer. Vi har påbörjat en granskning där vi bland annat tittar på hur operatörerna agerade för att förebygga och hantera störningarna. Dessutom undersöker vi hur operatörerna informerade om situationen.

Arbetet med att stärka säkerheten i telenäten är högt prioriterat på PTS. De senaste tio åren har vi gjort stora investeringar, bland annat i mobila basstationer och reservelkraft som teleoperatörerna förfogar över. Tillsammans med operatörerna genomför PTS också regelbundet övningar för att bättre kunna hantera allvarliga störningar.

Man kan redan nu konstatera att telenäten den här gången har klarat sig bättre än vid till exempel stormen Gudrun 2005, tack vare åtgärder som operatörerna och PTS har vidtagit. Men det behövs ytterligare insatser för att minska konsekvenserna av framtida oväder.

Därför kommer PTS under 2012 också att utreda vilka insatser som behövs för att utöka reservkraften.

Telenäten är nämligen beroende av ständig tillgång till el. Telenäten har reservkraft i några timmar, vilket räcker vid majoriteten av de elavbrott vi har i Sverige. Men de är inte dimensionerade att klara sig utan el från elsektorn under flera dagar, som i det här fallet efter stormen Dagmar. PTS driver därför på för att stärka samverkan mellan elsektorn och telesektorn.

Även i framtiden kommer vi att få se störningar i elektroniska kommunikationer. Näten kommer aldrig helt och hållet kunna stå emot väldigt stora påfrestningar, som till exempel orsakas av stormar – det ska man vara medveten om. Men det går att vidta åtgärder så att störningarna begränsas och så att näten snabbt kommer igång igen.

Av Annica Bergman
chef för nätsäkerhetsavdelningen

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*