Marknadskontroll – i teknikens framkant men inte på kant med marknaden

Jag jobbar med ett område där jag ständigt håller ögonen öppna för ny radioutrustning. Vi som arbetar med marknadskontroll befinner oss i teknikens framkant, och kontrollerar att utrustning som säljs i Sverige inte orsakar störningar på annan radiokommunikation.

Vi har en stor utmaning. Det säljs mycket radio och teleterminalutrustningar inom EU. Förra året såldes till exempel 3,9 miljoner mobiltelefoner och smarta telefoner bara i Sverige.

Krav på att vi ska utföra marknadskontroll finns i förordningen (EG) 765/2008, och vi arbetar utifrån vår marknadskontrollplan.

Vi letar efter utrustning genom att söka på Internet, besöka affärer, mässor, företag, läsa tidningar och tidskrifter och ibland får vi tips.

Ett aktuellt exempel är utrustning som satts på marknaden via internet. Här finns många aktörer och webbplatser. Vi fick ett tips om att icke CE-märkt radioutrustning fanns till salu på Tradera.com. Efter att vi hade varit i kontakt med Tradera stängdes auktionen ner. Samarbetet mellan de olika aktörerna och PTS fungerar bra. Vi tar också ut utrustning för närmare kontroll, cirka 50 utrustningar per år, och skickar dem på test. Det är vanligt att de administrativa kraven inte är uppfyllda men det förekommer också att de s.k. väsentliga egenskapskraven, tekniska krav, inte uppfylls. Till exempel icke önskad utstrålning från sändaren, som kan orsaka störningar.

Syftet med PTS marknadskontroll är att se till att utrustning som inte uppfyller kraven tas bort från marknaden. Det skapar fördelar inte bara för konsumenter men även för alla aktörer i distributionskedjan: tillverkare, importörer, auktoriserade representanter och även distributörer, eftersom det eliminerar skrupelfria aktörer. Följaktligen bidrar marknadskontroll till att minska illojal konkurrens, och ger lika villkor för alla. Vi har nu även fått möjlighet att, när det är motiverat, förstöra utrustning som inte uppfyller kraven. Det ska bli spännande att se hur det kommer att fungera. 

Bakgrundsfakta
Den europeiska marknaden omfattar alla medlemsländer som införlivat ett gemensamt regelverk, radio- och teleterminaldirektivet 99/5/EU.  EU-kommissionen har uppskattat att över 3 500 nya produktmodeller till ett värde av 900 miljarder kr sätts på den gemensamma marknaden varje år. Genom dessa regler, som följer den s.k. Nya Metoden med tillverkardeklaration, får konsumenterna tillgång till ny teknik snabbare än förut. Tidigare krävdes typgodkännande från myndigheter innan en produkt kunde sättas på marknaden. Denna större frihet för tillverkare och försäljare av produkter kräver dock marknadskontroll som ska bidra till rättvis konkurrens och säkerhet för konsumenterna.

Av Birger Hägg
expert på marknadskontroll

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*