Klarläggande: Kommunerna bör ha strategier för framtidens bredband

Med anledning av Post- och telestyrelsens besök i Strömsund i Jämtland för att diskutera såväl problem med tekniska förändringar i telefonnätet som framtida bredbandsutbyggnad har TT byggt en notis på Länstidningen Östersunds rapportering. TT-notisen som publicerades den 29/11 bygger på en missuppfattning och har vinkeln att kommunerna själva är ansvariga för att se till att innevånarna har telefoni. Så är inte fallet, det var inte denna fråga PTS generaldirektör Göran Marby talade om vid mötet.  

Vid mötet i Strömsunds kommun berättade Göran Marby om att de delar av det gamla telenätet som nu ersätts med trådlös teknik inte erbjuder framtidssäkra lösningar i form av snabbt bredband. Om ny teknik ska etableras har kommuner och länsstyrelser runt om i landet ett ansvar att ta fram strategier och planer för bredbandsutbyggnad, och måste själva ta initiativ för att få del av de möjligheter till stöd och medfinansiering som staten erbjuder. Regeringen har beslutat om att satsa en halv miljard på bredbandsstöd under de närmaste åren.

Det var detta ansvar Göran Marby beskrev under mötet, där han också var tydlig med att PTS noggrant följer upp de utfästelser Telia Sonera har gjort till myndigheten om att inte ta bort det gamla telefonnätet om företaget inte kan erbjuda fungerande ersättningslösningar.

Läs mer om förändringarna i telefonnätet
Läs mer om bredbandsstöd

En Kommentar

  1. Jan-Olov Newborg
    20111210 20:58

    Om alla svenska fasta hushåll, enl regeringsbeslut hösten 2010, skall ha rätt till minst 1 Mbit/s,hur ska detta vara möjligt om inte ens GSM mobiltelefon med 19.2 kbit/s fungerar?

    Staten har plockat av Telia över 135 miljarder sedan 2002 och 2011 får man 3.7 miljarder.

    Ska staten fortsätta att mjölka pengar ur Telia,utan att ta ansvar för landets telenät?

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*