PTS satsar där marknaden inte räcker till

Vår vision, att ”alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster” förpliktigar. För de allra flesta ser det mycket bra ut, med valmöjligheter mellan operatörer och tjänster samt pressade priser. Till exempel hade 44 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2010. Men det finns fortfarande områden i vårt glesbefolkade land där marknadens aktörer inte ser kommersiella förutsättningar att investera. Därför agerar staten på flera olika sätt för att underlätta och säkra tillgången till kommunikation för alla. Jag vill ge några exempel på hur PTS bidrar.

Satsningar på bredband i glesbygd
Vad gäller bredband har vi ett uppdrag från regeringen att efter ansökan medfinansiera bredbandsutbyggnad i glesbefolkade områden. Hittills har vi delat ut cirka 65 miljoner till lokala föreningar och byalag som vill bygga fiber. För att underlätta ansökningsprocessen samarbetar vi med bland andra Jordbruksverket och länsstyrelser.

Inom ramen för regeringens Bredbandsforum samverkar vi med såväl kommersiella som offentliga aktörer för att identifiera och åtgärda hinder för bredbandsutbyggnad, hitta nya finansieringsmöjligheter och synliggöra nyttan med bredband. Ett arbete som gynnar bredbandsutbyggnaden i hela landet, inte minst i lands- och glesbygd.

Vi har också, genom ett täckningskrav i samband med vår auktion av tillstånd i 800 MHz-bandet, sett till att det finns en pott på 300 miljoner för att täcka hushåll och företag som saknar bredband och vill ha det. I vår senaste bredbandskartläggning rörde det sig om 1 100 hushåll och företag. Dessa pengar kommer med största sannolikhet att innebära att alla som i dag inte har tillgång till bredband om minst 1 Mbit/s kan få det. En positiv bieffekt är att 800 MHz-bandet också ger möjligheter till telefoni för dessa hushåll och företag.   

Upphandling av telefoni
För de hushåll och företag som av olika anledningar blir av med sin traditionella fasta telefoni finns i de allra flesta fall fungerande alternativ som tillhandahålls av marknaden. Mobilnäten täcker till exempel i dag över 90 procent av Sveriges yta, enligt mobiloperatörerna. I några få fall, där det inte finns någon täckning från mobilnät, har PTS möjlighet att gå in och upphandla lösningar som säkrar telefonin. Hittills har vi upphandlat lösningar för 16 hushåll och företag med hjälp av pengar från regeringen. Det rör sig i de flesta fall om insatser för att stärka signalerna i befintliga mobilnät, med hjälp av särskild utrustning.

Robusthetssatsningar
Ett annat ben i vår verksamhet, som uppmärksammades under sommaren, är att vi fördelar pengar för att stärka infrastrukturen för elektronisk kommunikation så att den blir mer robust. Under många år har statliga medel använts för att skapa så kallade redundanta förbindelser. Det innebär att förlägga fiber så att trafiken kan ta alternativa vägar vid ett avbrott. Dessa fiberinvesteringar bidrar också till tillgänglighet och bättre kapacitet, nu senast i Västernorrland och Gävleborg där vi investerade 22 miljoner.

Jag har tidigare sagt att elektronisk kommunikation kan liknas vid landets blodomlopp, och är en förutsättning för tillväxt och företagande. Det är också en förutsättning för att man även som glesbygdsbo ska kunna ta del av samhällsservice med mera. Det handlar till exempel om att kunna utnyttja moderna sätt att betala när kontanthanteringen begränsas allt mer, eller att kunna använda kommuners och myndigheters e-tjänster.

Visionen att alla i Sverige ska ha bra och prisvärd kommunikation visar på en hög ambitionsnivå, och vi har ett bra läge där vi ser stor lokal och regional initiativkraft, operatörer med väl utbyggda nät och statliga insatser där marknaden inte räcker till. Gemensamma insatser från många aktörer behövs för att vårt goda läge i dag ska kunna fungera som avstamp för något ännu bättre under de närmaste åren. PTS kommer att fortsätta bidra i det arbetet.

Göran Marby

Av Göran Marby
Generaldirektör mellan 2010 och mars 2016

3 Kommentarer

 1. Leif Carlsson
  20110829 17:15

  Läste i DN att man kunde notera asig på en lista om man inte hade hyffsat bredband. Vi är ett antal boende där TELIA nu lagt ner det fasta nätet med dåliga eller inga förbindelser till varken bredband eller 3G-nätet vilket är problematiskt i synnerhet som såväl min fru delvis arbetar i bostaden. Min adress är Brännhult, 33027 Hestra. Vad finns att göra ? Leif Carlsson

 2. Bloggredaktionen
  20110830 08:12

  Hej!

  Tack för din kommentar. Det stämmer att vi nu arbetar med att identifiera hushåll och företag som saknar möjlighet att få bredband via de vanliga leverantörerna. Vi föreslår att du läser mer om detta på http://www.pts.se/bredbandslistan och fyller i den om du bedömer att du uppfyller kraven.

 3. Roger Bengtsson
  20111225 23:23

  Mina föräldrar bor i riktig glesbygd, längst upp i norra Värmland 2 mil från den Norska gränsen. Vi har fiber till telestationen i byn men inga lediga platser för ADSL.

  Via 3G får man som bäst 3G+ vilket i verklig hastighet ger under 1Mbit/s ned och under storhelger under 0.25 Mbit/s ned vilket gör detta totalt obrukbart.

  ADSL (smalband) är OK för den form av bandbredd vi behöver idag men absolut inte tillräckligt för att täcka framtida behov.

  Det behövs riktiga framtidssäkra satsningar om Sverige som en helhet ska kunna ta den av det nya kunskapssamhället. Fiber som är öppen för alla aktörer till knutpunkter samtliga samhällen i Sverige och sedan billigare trådlös överföring vidare till slutkund via t.ex. via impulse-basserade 4Gbit/s radiolänkar.

  Vi ser allt för ofta att de konsulter som används för att ta framunderlag och planera bredbandsutbyggnad i kommuner har kopplingar till en aktör på marknaden och ger denna fördelar i underlaget. Befintliga fibernät ignoreras även om dessa bara utnyttjas till en bråkdel av sin kapacitet. Se bara på den fiber banverket har samt även den som svenska kraftnät har. Upphandlingar och även användandet av konsulter måste struktureras bättre med klara riktlinjer från start framöver.

Skriv en kommentar

Din epostadress publiceras eller delas aldrig. Obligatoriska fält är markerade med *

Du kan använda dessa HTML taggar och attribut <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*