Studieresa till Kanada och USA gav inspiration

Förra veckan deltog Dan Sjöblom i Berecs årliga studieresa tillsammans med övriga styrelsen. Dan är under 2018 vice ordförande i Berec med ansvar för bland annat samarbetet med spektrumpolicygruppen RSPG och nätsäkerhetsbyrån ENISA samt för översynen av EU-direktiven inom elektronisk kommunikation. Ordförande är Johannes Gungl från RTR/Österrike. Övriga deltagare är Sébastien Soriano från Arcep/Frankrike, Jeremy Godfrey från Comreg/Irland, George Michaelides från OCECPR/Cypern samt Vladica Tintor från Ratel/Serbien.

Styrelseresan gick i år till Kanada, som var det huvudsakliga resmålet, och till Washington D.C. i USA. Ett stort antal besök och möten genomfördes under de fem dagar som studiebesöket pågick.

I Kanada (Toronto, Montreal och Ottawa) besökte gruppen förutom regleringsmyndigheten CRTC och ministeriet ISED även ett stort antal företag inom ICT- och it-industrin liksom företrädare för akademin och EU-delegationen.

Det var spännande att göra en så pass bred bekantskap med våra sektorer i Kanada. Av särskilt intresse var diskussionerna kring nätneutralitet där Kanada är ett föregångsland, men det var även intressant att få en inblick i landets många pågående satsningar på start-ups och annan innovation inom sektorn, säger Dan Sjöblom.

I Washington besökte styrelsen PTS motsvarighet FCC, ministerieorganet NTIA, den federala handelskommissionen FTC och det fristående organet Centre for Democracy and Free Press.

Med våra amerikanska kollegor diskuterade vi bland annat nätneutralitet, spektrumfrågor, bredbandsutrullning i glesbygd och GDPR. Det var intressant att ta del av deras pågående prioriteringar och jag notera att det finns många likheter men även vissa skillnader, säger Dan Sjöblom.

Ett viktigt syfte med studieresan var att skapa kontakt med de nordamerikanska kollegorna och berörda sektorer, samt att låta Berecs styrelse inspireras och föra strategiska diskussioner om såväl strukturella frågor som sakfrågor.

Inom Berec arbetar regleringsmyndigheterna i Europa tillsammans för harmonisering och konkurrens till nytta för konsumenterna. Berec består av de 28 generaldirektörerna för EU:s regleringsmyndigheter samt EU-kommissionen. Regleringsmyndigheter från EFTE/EES och ansökarländer till EU är observatörer. PTS var ordförande i Berec under 2014 och är nu alltså vice ordförande.

Det är viktigt att myndigheter som PTS, som har möjligheter, tar ett ansvar för att driva Berec, vars syfte bland annat är att arbeta för en harmoniserad tillämpning av det EU-gemensamma regelverket. Att vara aktiv i Berecs arbete är en förutsättning för att kunna påverka för Sverige viktiga frågor, kommenterar Dan Sjöblom. Nya telekomdirektiv förhandlas för närvarande och Berec kommer att ha en viktig roll i implementeringen av dessa.

 

Börja förbereda er för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service!

Hur länge dröjer det från att en organisation inom offentlig sektor uppmärksammar ett behov av en ny eller uppdaterad digital tjänst till dess att den finns på plats?

Ofta handlar om flera månader. Ibland flera år, vilket inte är så konstigt eftersom det tar tid att få igenom budget, göra förstudier, upphandla, utveckla, utbilda och så vidare. Därför behöver ansvariga redan nu sätta sig in i vad EU:s så kallade webbdirektiv från och med nästa höst förväntas innebära för digital offentlig service.

Gratislektion

För att underlätta för sina medlemmar ordnade Sveriges Kommuner och Landsting nyligen ett webbinarium om direktivet för sina medlemmar. Då var jag inbjuden att tala i egenskap av projektledare för webbriktlinjer.se på PTS tillsammans med Ida Franceen från webbtillgänglighetsnätverket T12T, som presenterade webbdirektivet. Programledare var Kerstin Einarsson från SKL och deltagare från ca 200 platser runtom i landet kunde under tiden utbyta frågor och erfarenheter i SKL:s chat-kanal med hjälp av två redaktörer som förmedlade.

Men direktivet berör inte bara SKLs medlemmar utan även statliga myndigheter och vissa privata aktörer som bedriver offentligt finansierad verksamhet. Därför är vi glada att kunna berätta att SKL nu låter alla intresserade ta del av inspelningen av den två timmar långa och utförliga genomgången av webbdirektivet.

För den som inte har två timmar har PTS publicerat kortfattad information om webbdirektivet med länkar till flera presentationer av olika längd, och en översikt på en enda A4-sida av alla kriterier i WCAG 2.1 (inklusive 2.0) som figurerade under presentationen.

 

Webbdirektivet kommer sannolikt att sätta WCAG 2.1 AA som standardnivå för digital offentlig service. Därmed utvidgas till exempel kravet på kontrast från att enbart gälla text till innehåll i grafik.

De flesta kriterierna är enkla att uppfylla

Faktum är att de flesta av kriterierna är ganska enkla och det behöver ofta inte ta mer tid att uppfylla dem än att inte göra det. Möjligen med undantag av kriterierna om textning och syntolkning av inspelad rörlig media som förväntas träda ikraft under 2020. För att underlätta och inspirera på detta område planerar PTS tillsammans med Malmö stad en halvdag om tillgänglig webbvideo den 20 april. Även den kommer att webbsändas och spelas in.

 

Standarsdymboler för textning, syntolkning och teckenspråkstolkning

Den 20 april webbsänder vi träffen om textning, syntolkning och teckenspråkstolkning av video på webben.

Vid konferensen Offentliga rummet i Göteborg den 24 maj kommer ett nytt tillfälle att få information och ställa frågor om webbdirektivet. SKL ligger bakom även den konferensen, liksom webbplatsen deladigitalt.se där offentliga aktörer kan hjälpa varandra att ta fram eller återanvända digitala lösningar som uppfyller grundläggande krav.

Pär Lannerö

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling

PTS informerar om radioutrustning på tre mässor

I dag besöker jag tre pågående mässor i Stockholm: Allt för sjön, Fotomässan och vildmarksmässan Explore. Syftet är att informera om vilka regler som gäller för den som sätter radioutrustning på marknaden inom EU. Deltagande vid mässor är ett effektivt sätt att nå målgrupper som tillverkare, importörer och distributörer av utrustning med radiosändare, men även konsumenter.

Några exempel på utrustning som kan förväntas finnas i mässmontrarna i dag är VHF maritimradio, kameror med WiFi-funktion och jaktradio.

Vad är det då vi informerar om? Den kanske viktigaste aspekten för den som ska sätta en produkt på marknaden, och även för den som ska köpa en produkt är att säkerställa att den är CE-märkt. CE-märket garanterar att utrustningen uppfyller de väsentliga tekniska kraven som ställs inom EU. Det finns också administrativa krav, i form av vilken dokumentation och vilka övriga märkningar som ska medfölja utrustningen. Det ska till exempel finnas en deklaration om överensstämmelse med EU-regelverket och en bruksanvisning med rätt innehåll.

Här vill vi ge vägledning till målgrupperna så att det blir lättare för dem att göra rätt, genom att diskutera och dela ut informationsmaterial. Detta förebyggande arbete är både stimulerande och viktigt och kompletterar vår övriga marknadskontroll.

Vår uppgift inom marknadskontroll innebär bland annat att vi får ta in och kontrollera utrustning. Vi identifierar utrustning genom exempelvis stickprov, till följd av tips eller genom egna undersökningar.

Konsument? Kolla efter CE-märket

Även om vi primärt riktar oss till de som sätter utrustning på marknaden är det också viktigt att informera konsumenter om vad de ska tänka på när de köper en produkt med radioutrustning. Här kan jag ge tre goda råd:

  • Kontrollera att utrustningen är CE-märkt.
  • Kontrollera att det finns en bruksanvisning på svenska eller engelska.
  • Undvik privatimport av radioutrustning eftersom det finns risk att störa radioanvändning i Sverige om utrustningen använder fel frekvensband.

Genom vårt arbete bidrar vi till att minska risken för radiostörningar i Sverige samt till att ge förutsättningar för konkurrens på lika villkor mellan seriösa aktörer. Mina besök på mässor brukar vara mycket givande, och kanske ses vi nästa gång?

Birger Hägg

Av Birger Hägg
expert på marknadskontroll