Skärpt arbete mot kvalitetsproblem i postutdelningen

Jag och mina kollegor på PTS postavdelning får numera dagligen påringningar och mejl från personer och företag, som haft problem med postutdelningen. Ett exempel är Anna som inte fått kallelsen till sin läkare och därmed missat ett viktigt läkarbesök. Ett annat är tidningsföretaget som har tappat flera prenumeranter under den senaste tiden på grund av att deras tidning inte kommit fram till mottagaren eller ofta har varit försenad.

Klagomålsstatistiken som både vi och den största aktören på postmarknaden, PostNord, sammanställer regelbundet bekräftar bilden av att problemen kring postutdelning har ökat högst betydligt under det senaste året.

Vi förstår mycket väl att de allt större utdelningsproblemen ställer till det för både individer och företag. Och vi gör vad vi kan utifrån de verktyg vi har i dag. Vi träffar regelbundet PostNord och de andra postoperatörerna för att diskutera problemen och vilka åtgärder som vidtas. Dessa diskussioner handlar om allt från lokala till mer övergripande problem.

Tillsynsbesök för att förstå problemen bättre

Vi genomför även tillsynsbesök på de platser som vi fått mycket klagomål ifrån. Ett exempel är Uppsala, som vi besökte i onsdags den 18 maj. Det har varit stora problem där med utdelningen under 2015 och de första månaderna under 2016. Vi träffade då PostNord och lokaltidningen UNT. Förutom sin tidningsverksamhet bedriver UNT-koncernen brevutdelning och annan distributionsverksamhet.

PostNord i Uppsala bekräftade att det har varit stora kvalitetsproblem under början av 2016 samt att man har fortsatta problem som man arbetar för att komma till rätta med. Kvalitetsbristerna, som även har förekommit på andra orter i landet, beror på att PostNord har genomfört stora förändringar i organisationen. I Uppsala fick PostNord även problem när man skulle flytta till nya lokaler.

Vi träffade även UNT bland annat med anledning av att bolaget ingått samarbete med en annan postoperatör, Bring Citymail. UNT har nyligen även vunnit flera kommunala upphandlingar i en del regioner. Dessa förändringar leder till att bolaget hanterar ökade brevvolymer vilket innebär vissa utmaningar. En av utmaningarna rör utbildning av företagets personal som tidigare främst delade ut tidningar men som nu även ska hantera olika typer av postförsändelser.

Dags för fler åtgärder

Vi på PTS känner att vi med anledning av de här ökade problemen inte kan nöja oss med de ”vanliga” åtgärderna som nämns ovan, dialogmöten och tillsynsbesök. Vi har därför initierat en utredning av kvalitetsbristerna i syfte att bättre förstå problemen och därmed vad som vore bästa åtgärden från vår sida. Dessutom arbetar vi med att vända på olika stenar i syfte att se över om det finns möjlighet att, om det skulle behövas, ta till mer kraftfulla åtgärder med stöd i postlagen.

Utifrån såväl den särskilda utredningen av kvalitetsproblemen, som ska vara färdig senast vid halvårsskiftet, och egna undersökningar vi genomför kring möjliga ändamålsenliga åtgärder, ska vi sedan vidta lämpliga mått och steg. Vårt mål är ju att postmarknaden, som utgör en viktig del av landets kommunikationsinfrastruktur, ska fungera väl enligt uppsatta villkor så att såväl Anna som tidningsföretaget kan lita på att de både kan ta emot och skicka sina försändelser på ett säkert sätt.

Av Gabriel Rhawi
Analytiker på postavdelningen.

Idag är inte vilken dag som helst!

Det finns många ”dagar”, och den tredje torsdagen i maj är internationella tillgänglighetsmedvetenhetsdagen. Det är ingen bra översättning av Global Accessibility Awareness Day – men det är en bra dag!

Runtom i världen arrangeras olika evenemang i syfte att öka medvetenheten om digital tillgänglighet för alla människor oavsett t.ex. funktionsnedsättning. Besök webbplatsen för GAAD, eller följ #GAAD i sociala medier om du vill veta vad som händer.

 

GAAD logotyp

Global Accessibility Awareness Day infaller i år den 19 maj

Även om inget evenemang arrangeras nära dig – eller om du missade datumet – kan du delta ändå genom att t.ex. använda datorn utan mus i en timma, lyssna på din sajt med en skärmläsare, eller använda simulatorer som låter dig surfa med andra förutsättningar. Att själv uppleva bra och dålig tillgänglighet är ett sätt att öka sin egen medvetenhet. Ytterligare ett sätt är att se några av de tio stycken en minut långa filmer om tillgänglighet som W3C tagit fram. (Tipstack till Mia Ahlgren/HSO!)

Det är lätt att tänka att tillgänglighet bara berör en minoritet. Till exempel de som använder rullstol och andra tekniska hjälpmedel. De personernas behov är väldigt viktiga, men tillgänglighet är viktigt för många fler än så. Många funktionsnedsättningar är osynliga för omgivningen och faktum är att flera miljoner personer i Sverige har nedsatt funktionsförmåga på något eller flera områden. Kanske är du inte en av dem idag, men i din omgivning finns många. Dessutom är det ofta så att tillgänglighet som är nödvändig för de med störst behov samtidigt underlättar och effektiviserar för alla andra. Tillgänglighet är alltså något som berör både dig och mig.

Vi på PTS arbetar året runt för att skapa medvetenhet om, och på olika sätt främja tillgänglighet inom kommunikation och IT. Just nu pågår till exempel PTS innovationstävling där du som har bra idéer om hur webben kan göras mer tillgänglig kan tävla och vinna upp till 1,7 miljoner kronor för att kunna förverkliga din idé. Det måste inte nödvändigtvis vara en ny lösning, utan kan lika gärna vara någonting som ökar medvetandet om tillgänglighet hos personer som jobbar med digitala medier. PTS är också ansvarig för Vägledningen för webbutveckling som innehåller gott om information om och riktlinjer för tillgänglighet på webben.

 

Pär Lannerö

Av Pär Lannerö
Projektledare Vägledning för webbutveckling

Blev det här verkligen bättre för konsumenterna?

Nu finns det nya EU-regler för telefoni och surf när vi reser i EU-länder (så kallad roaming). Reglerna ska på sikt se till att inga extraavgifter tas ut när konsumenter ringer och surfar i andra EU-länder. De nya reglerna har behandlas länge inom EU och resultatet har blivit en kompromiss där flera av de områden som från början var tänkta att ingå i reglerna föll bort. Kvar blev två områden som påverkar konsumenter direkt – roaming och nätneutralitet (det senare återkommer jag om i ett annat blogginlägg). Men blev det bättre för konsumenterna till slut?

OK, så enligt de nya reglerna ska det från den 15 juni 2017 kosta som hemma att ringa, sms:a och surfa när du reser inom EU. Det låter som enklast möjliga regler, men det finns komplicerande faktorer. Hur mycket du får använda tjänsterna till samma pris som hemma får till exempel begränsas i en så kallad policy om skälig användning, och när du använt så mycket av tjänsterna tillkommer regler för hur extraavgifter ändå får tas ut, utöver den skäliga användningen. Det finns dels regler om maximalt påslag per tjänst, och dels en maximal totalkostnad. Konsumenten kan också avtala om en annan prisplan som passar ett specifikt resmönster.

Roamingreglerna har alltid varit ett snårigt område för konsumenter att förstå sig på. Ett missförstånd har också kunnat stå konsumenter dyrt. De nya reglerna har inte direkt gjort det lättare att förstå vad det egentligen får kosta. Det ställer krav på tydlighet från operatörerna när de informerar kunder enligt de nya reglerna men också höga krav på medvetenhet hos konsumenter.

Ambitionen att avskaffa roamingavgifter lite snabbare än vad den tidigare regleringen medgav, tycker jag dock är hedervärd. EU har uppenbarligen inte heller tyckt att de kontinuerliga sänkningar av takpriserna som gjorts sedan regleringen först kom 2007 räcker, utan vidtar nu en lite mer drastisk åtgärd för att vi på sikt ska kunna bli av med roamingavgifter. Resultatet är i ett första steg, som gäller från den 30 april, svenska erbjudanden som är ca 70 procent billigare i vissa fall. Som ett led i att etablera en gemensam inre marknad med fri rörlighet för personer verkar det helt rimligt att EU-medborgare 2016 ska kunna röra sig mellan medlemsstaterna utan att det ska kosta multum att kommunicera med hjälp av mobila tjänster.

Av det lilla vi hunnit se av nya roamingerbjudanden på den svenska marknaden, så går utvecklingen alltså åt rätt håll. Reglerna blev rätt krångliga vid första anblick, men förhoppningsvis ska de leda till att konsumenter inte ska behöva oroa sig för att få en chockräkning efter en semestervecka någonstans inom EU.

Mer information om roaming för konsumenter finns på vår webbplats.

Linn Berggren

Av Linn Berggren
jurist på konsumentmarknadsavdelningen.